Khi Chọn quốc gia Việt Nam.
  • Quí khách chỉ cần điền tên và số điện thoại Việt Nam.
  • Thông tin địa chỉ sẽ là địa chỉ của Công Ty Dat Viet Cargo, như vậy sẽ giúp Quí Khách ở Việt Nam có thể mua hàng online và gửi tới công ty.
  • Sau đó công ty sẽ gửi hàng về Việt Nam cho quí khách!